Szkoły, które brały udział w turnusach profilaktycznych Centrum

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie reprezentowanym przez Dyrektora Panią Beatę Matelską,

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie funkcjonowania placówki, a także przysługujących Państwu uprawnień mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku ustawowego tj. w zakresie działalności dydaktycznej placówki

5. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust.1 pkt. a ,b, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty,

7. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych w zakresie wymaganym przez ustawę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgoda na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna.


26544 uczniów

ostatnia aktualizacja 14.08.2019r

ul. Wielka Poznańska 89
64-610 Rogoźno
Tel. 608 016 098
Tel. 606 281 858