Szkoły, które brały udział w turnusach profilaktycznych Centrum

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
 

Oferta

Adresaci

 


 


Oferta Centrum adresowana jest do dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Turnusy profilaktyczne dostosowane są do wieku i możliwości rozwojowych uczestników, spójne z programem profilaktycznym danej szkoły

 
 
 
- kl. I - III - szkoła podstawowa - 3 dni pobytu, 24 godziny zajęć profilaktycznych;
- kl. IV - VIII - szkoła podstawowa - 5 dni pobytu, 40 godzin zajęć profilaktycznych;
- kl. I - III - gimnazjum - 5 dni pobytu, 40 godziny zajęć profilaktycznych;
- kl. I - III - szkoła ponadgimnazjalna - 5 dni pobytu, 40 godzin zajęć profilaktycznych;
 

 

 

W ramach pobytu w naszym Centrum oferujemy:

- zajęcia profilaktyczne - mające na celu dostarczanie wiedzy o uzależnieniach i innych zagrożeniach;
- elementy treningu interpersonalnego - uczące ważnych życiowych umiejętności tj. asertywność, radzenie   sobie ze agresją, stresem,komunikację interpersonalną, empatia, samoświadomość i in.;
- profilaktyczne działania alternatywne - ukazujące alternatywy wobec zachowań ryzykownych, stymulowanie aktywności i stwarzanie okazji do poszerzania doświadczeń oraz rozwijanie zainteresowań m.in. poprzez sport (zajęcia na siłowni, gimnastyka korekcyjna, aerobic i in.) oraz zajęcia artystyczne i techniczne;
- zajęcia integracyjne - nacelowane na integrację zespołu klasowego z wychowawcą;

 

 
 
 
 Zajęcia w Centrum prowadzone są metodami mającymi na celu aktywny udział wszystkich uczestników. Niewielkie grupy warsztatowe pozwalają na indywidualne dotarcie do każdego uczestniajęć a wykorzystywanie najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych znacznie uatrakcyjnia zajęcia.

 

26544 uczniów

ostatnia aktualizacja 14.08.2019r

ul. Wielka Poznańska 89
64-610 Rogoźno
Tel. 608 016 098
Tel. 606 281 858